Ustadz osman nurı topbas

奥斯曼•努日•托普巴希

奥斯曼•努日•托普巴希简介

奥斯曼•努日•托普巴希
奥斯曼·努日·托普巴希(Osman Nuri TOPBAŞ)于1942年出生在土耳其伊斯坦布尔的Erenköy。父亲是穆萨·托普巴希(Musa TOPBAŞ),母亲是H. Fahri Kigili的女儿Fatma Feride Hanim女士。 奥斯曼·努日·托普巴希的小学生涯是在Erenköy Zihni Paşa 小学度过的,1953年,他进入伊斯坦布尔Imam Hatip高中就读。这是一所重点高中,著名的学者如M. Celaleddin Ökten,Mahir İz和Nureddin Topçu当时都在这所学校里任教。奥斯曼·努日·托普巴希师从M. Zekai Konrapa,Yaman Dede(Abdülkadir Keçeoğlu),Ahmet Davutoğlu,Mahmud Bayram和Ali Rızâ Sağman几位学者。他结识了著名的诗人和思想家Necip...